På Munkebo Skole i Kerteminde Kommune har man siden 2016 oplevet fordele ved at arbejde med fleksible skemaer og vikardækning i Docendo. Og mens Docendo også er blevet taget i brug i skolens SFO, er man på Munkebo Skole også fremtidssikret i forhold til SkoleIntras arvtager, Aula.

Overgangen til Docendo skete med et ønske om mere fleksibilitet. Det fortæller Marlene Motzkus Andersen, der er viceskoleleder på skolen.

- Som ny i ledelsen på Munkebo Skole fra december ’14 fik jeg ansvar for skemalægning, de første to år i et mere traditionelt skemalægningsprogram, der virkede statisk og bureaukratisk ift. at ændringer var meget besværlige at lave både på personaleside og i elevernes skemaer.

Det er nu blevet lettere for skolen at gøre med Docendo, og mens man i første omgang afprøvede Docendo i indskolingen, var det især, da hele skolen tog systemet i brug, at man for alvor oplevede gevinsterne ved hurtigt og let at kunne lave ændringer.

- Vi har lagt et grundskema, så alle klasser har et oprindeligt skema at vende tilbage til hvis det bliver nødvendigt, selvom vi laver løbende ændringer i løbet af skoleåret. Tidsmæssigt har det ikke krævet mere end, hvad vi tidligere har brugt af tid på skemalægning, og det har været MEGET nemmere at håndtere skemaændringer, når vi f.eks. har udskiftet personale, der har skiftet job, med nye personer, forklarer Marlene Motzkus Andersen.

Alle Munkebo Skoles Docendo-klasseskemaer kan ses her eller ved at klikke på billedet nedenfor.Transparens og bedre planlægning for skole og SFO
Derudover beretter viceskolelederen også om et skemalægningssystem, der bidrager med transparens for skolens personale, og bedre indblik i skoledagen for elever og forældre. Især den integrerede ugeplan gør en forskel på Munkebo Skole.

- Lærerne er begejstrede for den nemme tilgang til ugeplanen, det er en nem og enkel kommunikationsform til hjemmet om aktiviteter og det der skal huskes til ugens lektioner.

Også i Munkebo Skoles SFO har man taget Docendo til sig, da systemet kan favne klasseskemaer og SFO-aktiviteter på samme tid. Det oplever Marlene Motzkus Andersen som en stor force, da det giver mulighed for bedre ressourceplanlægning.

- På skolen har vi været meget glade for den mulighed der har budt sig i planlægningen af SFO-personalet. Det er meget nemmere at planlægge med deres ressourcer ind i skoledelen omend, det er få ressourcer vi kan balancere med i sparetider. SFO-personalet har selv mulighed for at planlægge mindre opgaver og aktiviteter som de ønsker, i forbindelse med at flere af dem har delt tjeneste hvis de morgenåbner.

Klar til Aula med skemalægning og vikardækning
Munkebo Skole bruger desuden den indbyggede vikardækningsfunktion i Docendo, og oplever et godt overblik, når der nogle dage er meget fravær i personalet.

- Vikardækningen forløber rigtig godt. Her oplever vi, at overgangen til vikardækning i Docendo er forløbet fint, og vi får skabt overblik de dage hvor der er mange væk.

Med Docendo er man med desuden på Munkebo Skole fortrøstningsfuld forud for implementeringen af Aula. Her har skolen allerede et værktøj til skemalægning og vikardækning, og skal derfor ikke anskaffe sig nye løsninger, når Aula tages i brug til skoleåret 19/20, hvor skemalægning og vikardækning ikke er en del af løsningen.

- Vi er glade for at bruge Docendo som værktøj og set i lyset af overgangen til AULA næste skoleår føler vi os trygge ved det nye værktøj vi har i Docendo.

Læs også: >> De første skoler har allerede fået Docendo-skemaer over i Aula <<

Få sendt nyheder om Docendo direkte til din mail ved at tilmelde dig vores nyhedsbrev.