Udrulningen af Aula er nu så langt, at I på nuværende tidspunkt ifølge udrulningsplanen skulle have fået adgang til Aula på din skole – og hvis dette ikke er tilfældet, sker det snart. Dette betyder også, at vi påbegynder integrationen af Docendo med Aula på jeres skole. Integrationen er både en integration af Docendos skemaer og vikardækning, som I i forvejen kender, og derudover også vores Aula-widgets. I denne opdatering kan du læse nærmere om alt dette, og hvordan I skal forholde jer.

Skemaintegration - sådan gør I!

Opsætningen af Docendos skema-integration på din skole er heldigvis hurtigt overstået. Når Aula tages i brug på din skole, skal I fortsat lægge skemaer og vikardække, som I altid har gjort i Docendo. Med vores integration kan skemaer ses direkte i Aulas kalender/skema, så elever, forældre og kolleger kan se alle informationer på Aula. Også vikaroplysninger vises direkte i Aula. Alle ændringer af skemaer og vikarer opdateres og vises med det samme i Aula.

Vi sender i disse dage anmodninger ud til jer på skolerne i STIL – måske I allerede har modtaget en sådan på din skole. Dette gør vi for at få lov til at levere skemadata ind i jeres Aula.

Vi skal derfor bede jer godkende anmodningen i STIL, så I kan se jeres skemaer i jeres Aula.

Derudover vil det være skolens opgave at navngive lokaler med samme navne i Aula og Docendo, for at de kan genkendes mellem systemerne.

Det vil på et senere tidspunkt være muligt at finde alle disse opsætnings-oplysninger direkte i Docendo for din skole.

Docendo leverer også widgets til Aula
Docendo udvikler selvfølgelig også Aula-widgets, som sikrer, at Docendo-oplevelsen følger med over i Aula. Hvis du ikke helt ved, hvad en Aula-widget er, følger her en kort forklaring. Widgets er en mulighed for eksterne leverandører for at vise data fra eget system. Det betyder, at Docendo i Aula f.eks. kan vise informationer som f.eks. ’Dagens fraværende’ og ’Ugeplanen’. Begge funktioner kender I fra Docendo, og de er vigtige dele i Aula-integrationen, da Aula ikke selv understøtter visning af f.eks. ugeplan. Vi planlægger også yderligere widgets, som vi afslører mere om på et senere tidspunkt.


Ugeplans-widget fra Docendo i Aula viser noter på de forskellige fag (udkast).

Brug Docendo som hidtil
Kort fortalt betyder Aula-udrulningen ikke det store i forhold til den måde, I altid har brugt Docendo på. Skemaer og vikaroplysninger kan nu bare vises direkte i Aula, men I skal fortsat lægge skemaer, håndtere løbende ændringer og vikardække i Docendo, som førhen.

Hvis I foretrækker Docendos standardvisning af elevskemaer har I stadig muligheden for at vise skemaer til elever og forældre gennem den normale opsætning, I hidtil har benyttet (med links direkte til de enkelte skemaer på Docendo).

Du og din skole er selvfølgelig velkomne til at kontakte os, hvis I har spørgsmål til vores Aula-integration.