Blandt de mange funktioner i Docendo til at gøre det let og overskueligt at lave løbende ændringer i det fleksible skema, fremhæver vi ofte funktionen ’skemaskygger’ – nøgleordene for funktionen er overblik, gennemsigtighed og kort vej til handling.

Skemaskygger fungerer som en lynhurtig måde at skabe overblik over samtlige/relevante skemaer i ét skærmbillede, således at en skemabrik kan placeres, uden bekymring for dobbeltbookinger på undervisere eller lokaler. Dette giver en række fordele, og sikrer kort vej til handling, når:

  • der skal laves om på klasseskemaer
  • underviseren skal finde et ledigt lokale
  • eller når teamkoordinatoren skal finde et ledigt tidspunkt, hvor alle teammedlemmer kan mødes til fælles planlægning.

Vi oplever på skolerne, at resultatet er større lyst hos underviserne til at arbejde aktivt med det fleksible skema på en tryg måde.

”Kan jeg lave denne skemaændring uden at dobbeltbooke læreren/pædagogen?”

Skemaskyggerne sikrer først og fremmest, at man i planlægningen og i den daglige drift af klasseskemaerne, har et øjeblikkeligt overblik over, hvornår den enkelte underviser er tilgængelig. I eksemplet her vil vi flytte en matematik-brik i 5A’s skema med mig selv som lærer. Docendo viser via skemaskyggerne, hvilke muligheder vi har for dette – baseret på mit personlige skemas brikker. Nedenfor kan ses, hvad der sker, når vi løfter skemabrikken.

Skemaskygger underviser Skyggerne fortæller, hvor underviseren er optaget i skemaer på tværs af Docendo.

”Er lokalet optaget, eller kan jeg booke det til 5.A?”

I mange tilfælde er skolens faglokaler en knap ressource, og det kan være svært at gennemskue, hvornår det er muligt at have eleverne til undervisning i madkundskabslokalet, i idrætshallen, musiklokalet osv. Skemaskyggerne sikrer også her en hurtig proces, hvor det med det samme bliver synligt, hvor vi kan placere en idrætstime som i eksemplet nedenfor.

Skemaskygger lokale Skyggerne fortæller, hvornår andre har reserveret lokalet, og hvornår det er ledigt.

”Hvornår kan jeg samle mit team til fælles møde?”

Hvor det førhen kunne være en udfordring at gennemskue sit teams ’whereabouts’ og finde sammenhængende tid til fællesmøde- eller forberedelse, giver Docendos skemaskygger en øjeblikkelig hjælp til dette med den øgede gennemsigtighed. Nedenfor har vi et eksempel, hvor Team 3 i teamets egen kalender vil placere brikken ’Teammøde’. På brikken er koblet samtlige teammedlemmer, og skemaskyggerne viser et samlet overblik over, hvor ’hullerne’ til fælles møde kan findes – altså hvor (og hvis) alle teammedlemmer er ledige på samme tid.

Skemaskygger teammøde Teams kan med det samme få overblik over, hvornår alle teammedlemmer kan mødes samtidig.

Kontakt os og hør mere

Skemaskygger er én blandt mange funktioner i Docendo, som hver dag støtter op om ’det gode skema’ på danske skoler. Vil du høre mere om dette eller de andre funktioner i Docendo, eller bare have en generel snak med os og høre, om Docendo kunne være noget for din skole, sidder vi altid klar ved både telefon eller mail. Kontakt os også for at arrangere en demofremvisning på jeres skole eller via skærmdeling på Skype.