Når skemaet viser ”Selfie-kultur” og ”Folketingsvalg” i stedet for dansk, historie eller samfundsfag, bliver eleverne mere engageret, og forældrene oplever en helt ny gennemsigtighed i skoledagen. Sådan lyder erfaringen på Mønsted/Sparkær Skole, hvor teams og undervisere har taget Docendo i brug.

Her er det ikke skemaet, der dikterer virkeligheden i elevernes skoledag. Tværtimod har man med en stærk vision om maksimal læring anlagt fokus på, at skemaet skal være aktuelt og skabe udsyn til virkelighedens verden. Pædagogisk afdelingsleder, Jens Johansen, forklarer, at man allerede sidste skoleår begyndte at arbejde med fleksible skemaer og tematisering af skoledagen, for i højere grad at kunne understøtte læring og trivsel hos eleverne. En model som man på Mønsted/Sparkær Skole har høstet mange positive erfaringer med, og som man har tænkt sig at holde fast i.

God skemapraksis digitaliseret med Docendo

I det nye skoleår har skolen taget Docendo i brug for at understøtte visionen. Docendo er udviklet i tæt samarbejde med danske folkeskoler og giver med intuitivt design let adgang for ledelse, teams og undervisere til at lægge og ændre skemaer. På Mønsted/Sparkær Skole er personalet begejstret.

- Man har taget rigtig godt imod Docendo. I skoleverdenen har vi jo i forvejen rigtig mange IT-løsninger, så når man introducerer noget nyt, så skal meningen være til at få øje på for brugerne. Men det viser sig, at Docendo er det værktøj, man har sukket efter hos os, netop fordi det passer perfekt ind i vores skemalægningspraksis, og at den praksis nu kan digitaliseres, siger Jens.

Jens elever
Jens med elever

Temavisning og kommunikation i skemaet engagerer

Når missionen er at skabe et ugeskema, som opfordrer til nysgerrighed og derigennem læring hos elever, skal skemaet afspejle andet end blot dansk, engelsk og historie. Her benytter skolen muligheden for i Docendo at tematisere undervisningen, hvilket betyder, at elever og forældre i stedet ser, at man arbejder med temaer som ’folketingsvalg’ eller ’selfie-kultur’. Eleverne følger med på deres iPads, og kan i højere grad kan se ’meningen’ med at lære, da de bedre kan se sammenhængen mellem undervisningen og hverdagen i vores samfund.

Når teams og undervisere samtidig har mulighed for direkte i skemaet i Docendo at skrive uddybende informationer på de enkelte skemabrikker om indhold og forberedelse, skaber det helt nye vilkår for involvering af forældre i deres børns skoledag. - Med Docendo oplever jeg, at den gennemsigtighed vores elevers forældre nu har fået, ikke er afhængig af, om eleverne får lektier med hjem. Skemaændringer, der før kunne ske lidt i det skjulte, er nu synlige med det samme. Skemaer, uddybende informationer og ugeplan er samlet ét sted og fungerer som et ’vindue’ ind i klasseværelset, lyder det fra Jens.

I videoen nedenfor introducerer Jens Docendo til elevernes forældre.


En digital støtte til tælling, struktur og reform-implementering

Når lærere og teams skal koncentrere sig om på at skabe det engagerende og levende skema, mærker Jens hvordan Docendo desuden er med til at tage noget af dokumentations- og ressourceallokerings-byrden af skuldrene på Mønsted/Sparkær Skole. Systemet holder styr på årsnorm, og at der i det fleksible skema ikke sker dobbeltbookinger af lokaler og undervisere.

- Med Docendo har vi forsøgt at rammesætte den fleksible struktur, på en måde, hvor vi kan tydeliggøre roller og opgaver, uddelegere beslutningskompetencer og arbejde dele af reformen direkte ind i skemaet. Vi har ligeledes i forhold til tidligere proces gavn af, at Docendo håndterer lokaler, vikarer og daglige ændringer på en måde, alle kan følge med i.

Jens
Jens Johansen

Vil du eller din skole høre mere om fleksibel skemalægning og vikardækning med Docendo, se Docendo her, eller kontakt os på mail, telefon eller chat. Vi er altid klar på at give jer en gennemgang af Docendo.Indlæg også bragt i Magasinet Skolen, oktober 2015